aangeboden Trainingen

Ik heb regelmatig, vaak in samenwerking met andere trainers, trainingen aangeboden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, organisatie ontwikkeling en leiderschap. Ik heb veel trainingen verzorgd die zagen op ontwikkeling van professionele vaardigheden. Ik heb ervaren dat ik steeds meer de beweging ben gaan maken naar het pad van persoonlijke ontwikkeling en daarbij naar de integratie van alles wat we zijn. De techniek die ik daarbij graag gebruik is de verbinding leggen tussen hoofd, hart en buik, waarbij het hart leidt. Ik kom daarover graag een workshop verzorgen of een training.

 

Trainingen uit mijn  praktijk
Resultaatsturing voor leidinggevenden
In deze training nemen we leidinggevenden mee in de kunst van het aansturen van individuen en groepen door middel van het richten op resultaat en het geven van eigen verantwoordelijkheid. De waarden die een team of organisatie realiseert is een van de belangrijkste drijfveren die motiveren en verbinden. Een gezamenlijk gedragen richting is effectiever dan een door een individu opgelegd idee of plan.
 
Motivational chairmenship
Voor de boards of appeal van de Europese patent organisatie, een Europese rechtspraakorganisatie heb ik samen met Magreet Kooistra een leiderschapsmodule verzorgd met daarin elementen van resultaatsturing, feedback technieken, motivatieskills, veel theorie en praktijk aan de hand van het gedachtengoed van Covey, Bateson en NLP technieken.
 
De rol van de advocaat in complexe scheidingssituaties
In deze training breng ik advocaten door middel van NLP interventies en systemisch werk in contact met de essentie van holistische geschillen beslechting.  Het doel is advocaten zelf te laten ervaren wat het effect van strijdende ouders is op hun kinderen. Onze missie is om meer kinderen te bescherming tegen beschadiging in een scheidingssituatie. Ook hier is heelheid het sleutelwoord. Een scheiding brengt een scheuring met zich mee, maar van daaruit is groei naar nieuwe heelheid mogelijk, voor alle individuen en voor het systeem. Erkenning voor wat er bij het systeem hoort en de (potentiele) heelheid zien is een belangrijke stap.