NLP

Een van de technieken die ik in mijn werk inzet zijn technieken uit de theorie van het neurolinguistisch programmeren. Deze techniek helpt om op cognitief niveau inzicht te krijgen in voorkeurstijlen van denken, voelen en doen en tevens van gedachtenpatronen, overtuigingen en de wijze van perceptie van de buiten- en de binnenwereld. Door anders te gaan kijken en ruimte te maken in manieren van denken verandert ook de emotionele beleving van gebeurtenissen en verandert de impact van triggers en wordt reactie en gedragsrepertoire vergroot. Fantastisch fascinerend vind ik hierbij het linguistische aspect. Ook woorden hebben een energetische lading. Verander je woordkeuze en je gevoel verandert mee. Zo kun je een bericht dat je ervaart als een aanval vertalen naar een neutraal of misschien zelfs een ondersteunend bericht. Ga eens uit van de positieve intenties van de ander en voel eens wat er gebeurt.

NLP is ook een krachtige methode om contact te maken met de diepste drijfveren. op het hoogste of diepste niveau zijn dat angst en liefde. Angst is een energie die leidt tot vermijdend gedrag, stress, terugtrekken, blokkeren. Liefde is juist een verbindende energie, die leidt tot verruiming, ontspanning en flow. Bewustwording van jouw diepere drijfveren is zeer behulpzaam in een proces van verandering.

mBraining

mBraining is een van oorsprong Australische techniek. Het uitgangspunt is dat we in ons lichaam meerdere breinen of intelligenties hebben met ieder een specifieke functie. De drie belangrijkste zijn hoofd, hart en buik. De primaire functies van het hoofdbrein zijn denken, betekenis geven en cognitieve perceptie, met creativiteit als hoogste expressie. De primaire functies van het hartbrein zijn voelen, waarderen, relaties met anderen en jezelf, met compassie als hoogste expressie. De primaire functies van het buikbrein zijn zelfbehoud, mobilisatie, de thuisbasis voor je identiteit, met moed als hoogste expressie. Bij het werken met deze methode worden eventuele blokkades verwijderd en de neurale paden tussen hart, hoofd en buik opnieuw gelegd. Dit zorgt voor effectieve congruentie tussen de aanwezige neurale centra in ons lichaam. Je zou ook kunnen zeggen dat er een optimale verbinding wordt gelegd tussen lichaam en geest. Deze techniek is ontwikkeld vanuit recente wetenschappelijke onderzoeken naar de werking en functionaliteit van neurale netwerken en de verbinding ertussen, gecombineerd met wijsheden vanuit oude wijsheidstradities. Ik gebruik graag de verbinding tussen lichaam en geest en de werking van ons autonome zenuwstelsel. Het effect van het werken met deze methode is dat je makkelijker vanuit stress tot rust komt en stabieler in het leven staat. Besluiten komen meer vanuit balans tot stand. 

werken met Chakra's

Waar mBraining werkt met neurale centra, zeg maar breinen of intelligenties, zo werken chakra's met energiecentra. Elk chakra is op een andere plaats in ons lichaam geprojecteerd en ieder chakra staat voor een eigen specifieke functie of waarde. niet goed functionerende of geblokkeerde chakra's leiden tot problemen in het dagelijks functioneren en kunnen zorgdragen voor hardnekkige patronen. Het fijne van het werken met chakra's is dat het zich richt op onze energiehuishouding. Je kunt dan afstand nemen van de verhalen van alledag, waardoor je niet wordt afgeleid of meegezogen in oordelen en overtuigingen. Tegelijkertijd ben je weer verbinding tussen lichaam en geest aan het leggen en versterken.

ademhalingstechnieken

In de werkwijze die ik hanteer zitten diverse ademhalingstechnieken die kunnen worden ingezet afhankelijk van het effect wat nodig is om de beoogde veranderprocessen te faciliteren.
Een essentiële ademhalingstechniek is de balanced breathing, die bij mBraining, quantum touch en door het heartmath instituut wordt gebruikt. Deze techniek leidt tot hart coherentie en tot coherentie in hersengolven. In combinatie met meditatie is dit een essentieel onderdeel van ons coachingsprogramma.

 

Ademhaling is de sleutel tot ons autonome zenuwstelsel en daarmee een belangrijk instrument in een innerlijk transformatie proces.

Quantum touch

Om cognitieve inzichten te laten doorwerken in ander gevoel en gedrag moet ook het lichaam meegenomen worden in het veranderproces.
Dit doen we door naast de ademhalingstechnieken ook energiebeweging in het lichaam te stimuleren en op te wekken, hierdoor verdwijnen aanwezige blokkades en creëert het lichaam nieuwe paden die de cognitieve inzichten ondersteunen. De technieken die ik hierbij hanteer komen uit de leer van de quantum touch.

 

Bij quantum touch haal je met een specifieke techniek, levensenergie chi op uit de omgeving, de aarde of de ruimte en laat je die door je lichaam stromen. Via je handen of door middel van visualisatie kun je een ander in je energie meenemen. Deze energie verruimt en verlicht het lichaam en stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam. Anders dan bij reiki geef je de energie niet door, maar nodig je de ander uit om mee te bewegen op jouw energie.

opstellingen en systemisch werk

De door Bert Hellinger ontwikkelde inzichten in de werking van systemen worden ingezet in onze coaching en training omdat uiteindelijk alles onderdeel is van een systeem, micro of macro bekeken alles is verbonden, alles heeft een plek en voor alles in een ordening. Verstoringen die op enig moment hebben plaatsgevonden kunnen op verschillende niveau’s bewust of onbewust hun werking hebben. Door systemisch heling en herordening te laten plaatsvinden verdwijnen verstoringen en wordt een natuurlijke flow hersteld, zowel in de binnen- als de buitenwereld.

hypnose

Graag werk ik met een lichte en soms verdiepte trance om nieuwe overtuigingen te ankeren op diepere (onderbewuste) lagen. Geleide meditatie toepassen in een staat van trance heeft een krachtige uitwerking, niet alleen cognitief, maar juist ook in lichaamsbewustzijn. Door middel van hypnose kun je effectief verbinding maken met diepere delen van je brein om daar opgeslagen niet meer functionele overtuigingen te veranderen.

meditatie

Meditatie is in feite een vorm van geleide hypnose of zelfhypnose, waarbij je diepere lagen van jezelf bereikt in het hier en nu. Het helpt om afstand te nemen van angst gedreven gedachten en overtuigingen en je te verbinden met diepere waarden. Ik werk graag met meditatie voor mezelf  en voor de mensen waarmee ik werk. Meditatie kan ook op afstand werken en samen tegelijk mediteren is heel krachtig, ook als je dit op een hele andere plek doet.

kwalificaties

Ik ben opgeleid in NLP, middels een practitioner en masterpractitioner opleiding, internationaal gecertificeerd mBit coach en trainer, quantum touch level 1 en level 2, training in systemisch werk, basis hypnose training, ericksoniaanse hypnose training en advanced hypnose, light body meditatie training. Daarnaast heb ik mezelf via zelfstudie verdiept in lichaamswerk, de werking van de chakra's en ben ik een actief beoefenaar van de lessen uit een cursus in wonderen.