NLP

Een van de technieken die ik in mijn werk inzet zijn technieken uit de theorie van het neurolinguistisch programmeren. Deze techniek helpt om op cognitief niveau inzicht te krijgen in voorkeurstijlen van denken, voelen en doen en tevens van gedachtenpatronen, overtuigingen en de wijze van perceptie van de buiten- en de binnenwereld. Door anders te gaan kijken en ruimte te maken in manieren van denken verandert ook de emotionele beleving van gebeurtenissen en verandert de impact van triggers en wordt reactie en gedragsrepertoire vergroot.
mBraining
mBraining is een van oorsprong Australische techniek waarbij de neurale paden tussen hart, hoofd en buik opnieuw worden gelegd en waarbij  er effectieve congruentie wordt gecreëerd tussen de aanwezige neurale centra in ons lichaam. Je zou ook kunnen zeggen dat er een optimale verbinding wordt gelegd tussen lichaam en geest. Deze techniek is ontwikkeld vanuit recente wetenschappelijke onderzoeken naar de werking en functionaliteit van neurale netwerken en de verbinding ertussen, gecombineerd met wijsheden vanuit oude wijsheidstradities.
Ademhalingstechnieken
In de werkwijze die wij hanteren zitten diverse ademhalingstechnieken die kunnen worden ingezet afhankelijk van het effect wat nodig is om de beoogde veranderprocessen te faciliteren.
Een essentiële ademhalingstechniek is de balanced breathing, die bij mBraining, quantum touch en door het heartmath instituut wordt gebruikt. Deze techniek leidt tot hart coherentie en tot coherentie in hersengolven. In combinatie met meditatie is dit een essentieel onderdeel van ons coachingsprogramma. Wij leren u verschillende technieken aan die makkelijk en noodzakelijk dagelijks kunnen worden ingezet en die leiden tot vergroting van gevoelens van welzijn en rust.
Een andere techniek waar we graag mee werken in een transitiefase is de methode van Wim Hoff.
Energie
Om cognitieve inzichten te laten doorwerken in ander gevoel en gedrag moet ook het lichaam meegenomen worden in het veranderproces.
Dit doen we door naast de ademhalingstechnieken ook energiebeweging in het lichaam te stimuleren en op te wekken, hierdoor verdwijnen aanwezige blokkades en creëert het lichaam nieuwe paden die de cognitieve inzichten ondersteunen. De technieken die we hierbij hanteren komen uit de leer van de quantum touch.
Systemisch werk.
De door Bert Hellinger ontwikkelde inzichten in de werking van systemen worden ingezet in onze coaching en training omdat uiteindelijk alles onderdeel is van een systeem, micro of macro bekeken alles is verbonden, alles heeft een plek en voor alles in een ordening. Verstoringen die op enig moment hebben plaatsgevonden kunnen op verschillende niveau’s bewust of onbewust hun werking hebben. Door systemisch heling en herordening te laten plaatsvinden verdwijnen verstoringen en wordt een natuurlijke flow hersteld, zowel in de binnen- als de buitenwereld.
Hypnose
In sommige onderdelen van ons proces werken met een lichte en soms verdiepte trance om nieuwe overtuigingen te ankeren op diepere (onderbewuste) lagen. Geleide meditatie toepassen in een staat van trance heeft een krachtige uitwerking, niet alleen cognitief, maar juist ook in lichaamsbewustzijn.
Kwalificaties
Ik ben opgeleid in NLP, middels een practitioner en masterpractitioner opleiding, internationaal gecertificeerd mBit coach en trainer, quantum touch level 1 en level 2, training in systemisch werk en basis hypnose training en ericksoniaanse hypnose training.