Verkrijg meesterschap over je leven

Ik zeg wel eens, meesterschap over het leven is meesterschap over het ego dat je kiest.

Onder ego versta ik een set van oordelen en overtuigingen die horen bij een identificatie die je zelf kiest.

Nu hebben we in het leven verschillende rollen, die rollen passen bij de diverse aspecten van ons leven, je maakt onderdeel uit van diverse systemen, een gezin, een straat, een buurt, een vereniging, een werksituatie en ga zo maar door. Interessant is eens te onderzoeken welke overtuigingen jij aan jezelf of de ander(en) toedicht in die verschillende rollen. Bedenk je dat het rollen zijn die je doet, maar die je niet bent. Stel jezelf de vraag wie je eigenlijk denkt te zijn of wie je wil zijn en hoe jij je daarbij voelt?

 

 

Meerdere bewustzijnslagen

Los van de rollen die je in je dagelijkse leven vervuld kun je ook nog op een andere manier naar het leven kijken.

Ik noem dat graag kijken naar diverse bewustzijnslagen.

Als eerste laag zou je de laag van de rollen kunnen beschouwen, dat is de laag van de materie, dat zijn de rollen waar ik net over schreef, in het hier en nu, het leven van alledag. Nogmaals je hebt bepaalde rollen, je doet bepaalde rollen, maar je bent die rollen niet. Je kunt ervoor kiezen om een rol te zijn en helemaal op te gaan in die identificatie die er bij hoort, maar dat hoeft niet, dat is een keuze.

Een volgende laag is voor mij de laag van het menszijn. kijk eens naar het grotere geheel van jouw leven, hoe zie jij jezelf als mens, de mens die al die rollen overstijgt. Hoe kijk je dan naar jezelf, wat karakteriseert jou? Wat drijft je? Hoe wil jij als mens op deze aarde zijn?  Wat is jouw grootste angst, wat is jouw diepste verlangen? Deze laag is nog verbonden met ons als afgescheiden wezen in onze materiële vorm hier op aarde.

Een laag verder zie ik de laag van de spiritualiteit. dan stappen we in de zielslaag. De vraag die daarbij hoort is welke energie wil jij resoneren, welke energie wil jij transmitten naar de aarde, hoe zet jij je mens zijn in voor dat doel? Hoe hou jij je energie op de voor jou juiste frequentie? Voel jij dat je liefde bent? Ontsproten uit een bronenergie van het universum? Ook bij deze bewustzijnslaag horen oordelen en overtuigingen, maar hele andere dan in de identificatie op het eerste niveau van materie.

In de laatste bewustzijnslaag stappen we uit wie we denken te zijn en versmelten we met de eenheid, weg van de afscheiding. Hier zien we het leven als een manier om ervaringen op te doen, om contrast te ervaren, maar niets meer en niets minder.

 

Spelen met deze identificaties en deze bewustzijnslagen noem ik meesterschap. Probeer het maar eens uit wanneer je in een lastige dynamiek terecht komt met iets of iemand in de buitenwereld en je voelt je geraakt of miskent of iets anders en je stelt jezelf de vraag, hoe kom ik nu weer in een voor mij fijne energie, wat kan mij nu helpen of voeden daarbij. Je verlegt dan je focus van de stressor en van jouw identificatie daarmee, naar een verbindende energie. De energie van jouw hart. Merk maar eens wat dat met je gevoel doet. Stel daar dan nog eens de vraag bij, waar is dit voor, wat wordt hier aangeboden en wat zou liefde doen?