Vrijheid is het loslaten van het ik

Ik beoefen actief de lessen en het gedachtegoed van: Een cursus in wonderen. Voor mij vormt de cursus een bron van inspiratie en reflectie. In alles wat ik doe laat ik het gedachtengoed van de cursus door werken. Belangrijk daarbij is voor mij de fundamentele keuze, kies ik om te leven gedreven door de biologische angst die voortvloeit uit de overlevingsdrang? Of kies ik ervoor om te leven gedreven door liefde, de universele energie (bron)?

Hoe meer ik mezelf vastzet in een overtuiging van wie ik ben en wat ik moet, hoe minder vrijheid ik ervaar om te zijn. Hoe minder ik mezelf op de voorgrond plaats, hoe meer ruimte ik voel ontstaan om gewoon te zijn. Het voelt als een schijnbare paradox. Voorbij gaan aan de biologische drang om te overleven stelt ons in staat in vrijheid te leven, vrij van angst. Dat is voor mij het effect van de cursus. 

we voelen nooit onvrede voor de reden die we denken

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat mensen die zich verbonden voelen met een groter geheel zich gelukkiger voelen, dan mensen die zich alleen en afgescheiden voelen. Ook uit onderzoeken bij andere sociale wezens blijkt dat een groepsdier dat in afzondering wordt gehouden stress ervaart. Van het ervaren van langdurige stress is weer bekend dat dit een negatief effect heeft op ons immuunsysteem. Op momenten dat wij onvrede ervaren projecteren we onze perceptie van de werkelijkheid op dat gevoel. In de regel is die projectie naar buiten gericht. Dat betekent in de praktijk dat we een trigger vanuit de buitenwereld aanwijzen als de oorzaak van onze onvrede, of onze pijn, ons verdriet, onze angst of hoe we het ook willen labelen. Dat is een misperceptie. Het gevoel dat in ons wordt opgeroepen,  in reactie van wat er ook gebeurd, is altijd een gevolg van ons interne programma. Ons interne programma is weer een samenstel van de oordelen en overtuigingen over onszelf, de ander, de wereld om ons heen, waarmee wij ons identificeren. We zien wat we geloven. Een cursus in wonderen leert ons loskomen van die identificaties en van de daarmee samenhangende perceptie en gedachten (patronen). De cursus leert ons in verbinding te zijn met het grotere geheel, met de universele liefde. Ons in die verbinding voelen geeft innerlijke rust en vrede en haalt ons weg bij door onze perceptie ervaren, stress, angst of elke andere ervaren onvrede.